توضیح المسائل

شکیات نماز

شک‌‌هاى نماز ٢٣ قسم است‌‌: هشت قسم آن شک‌‌هایى است که نماز را باطل مى‌‌کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است‌‌.