۸ اسفند ۱۳۹۸

استفتاء شرعی از حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته در رابطه با خوف از ابتلاء به بیماری کرونا

استفتاء شرعی از حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته در رابطه با خوف از ابتلا به بیماری کرونا

استفتاء شرعی : حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته

آیا به دلیل خوف از ابتلاء به مرض کرونا عدم حضور امام جماعت و نمازگذاران در مساجد جهت اقامه نماز جماعت جایز می باشد؟

همچنین بفرمائید در صورت احتمال به واگیری ویروس کرونا از دوستان و آشنایان روبوسی و دست دادن با ایشان در شرایط کنونی شرعاً مورد اشکال است یا خیر؟

جواب : بله احتیاط منعی ندارد و همه باید رعایت جهات ایمنی و بهداشتی را انجام دهند.

3017 مرتبه بازدید