۸ اسفند ۱۳۹۸

دعا و تضرع به درگاه خداوند متعال

دعا و تضرع به درگاه خداوند متعال

حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته امشب بعد از خواندن نماز لیلة الرغائب و نماز حاجت برای شفای عاجل همه بیماران مخصوصا مبتلایان به کرونا و در ایمن ماندن قاطبه مسلمانان بویژه هموطنان کشور دعا و تضرع کردند.

و از دوستان و شیعیان خواستند در این شب عزیز برای همدیگر دعا کنند.

562 مرتبه بازدید