۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ساعت کار دفتر

ساعت کار دفتر

بسمه تعالی

 

تا اطلاع ثانوی بعلت شیوع بیماری کرونا ویروس

دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله محفوظی دامت برکاته 

از ساعت 11 تا ساعت 13

و 17:30 تا اذان مغرب می باشد.

369 مرتبه بازدید