۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیام حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته به مناسبت ماه مبارک رمضان

پیام حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته به مناسبت ماه مبارک رمضان

 

پیام حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته به مناسبت ماه مبارک رمضان


2857 مرتبه بازدید