آمار سایت

 
 

طلاق مُبارات

طلاق مُبارات
{2023} اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.
{2024} اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد‌‌: «‌‌بارَأتُ زَوْجَتي فاطِمَةَ عَلى مَهرِها فَهِىَ طالِق‌‌»‌‌، يعنى‌‌: «‌‌مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او‌‌، پس او رهاست‌‌»‌‌، و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد‌‌: «‌‌بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلى مَهرِها فَهِىَ طالِق‌‌»‌‌.
{2025} صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد، مثلا به فارسى بگويد‌‌: براى طلاق‌‌، فلان مال را به تو بخشيدم‌‌، اشكال ندارد‌‌.
{2026} اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات‌‌، از بخشش خود برگردد‌‌، شوهر مى‌‌تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد‌‌.
{2027} مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى‌‌گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.
{2028} شرايطى كه در طلاق خُلع نسبت به زن و شوهر معتبر است و در كتب مفصّل آمده، در طلاق مُبارات نيز معتبر است و شرايطى كه در اصل طلاق معتبر بود، در هريك از طلاق خلع و مبارات نيز معتبر است.