آمار سایت

 
 

تشهّد و سلام

 

تشهّد
{904} در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا بايد انسان بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهّد بخواند، و ذكر تشهد بنا بر احتياط عبارت است از‌‌:
«‌‌اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَ رَسولُهُ أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد‌‌»‌‌.
{905} كلمات تشهّد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است پشت سر هم گفته شود.
{906} كسى كه تشهد را نمى‌‌داند واجب است ياد بگيرد، و در تنگى وقت در صورتى كه نتواند از غير خود متابعت كند و يا از روى نوشته بخواند، ترجمه آن را به زبان خودش، بخواند و اگر از ترجمه هم عاجز بود ذكر يا ترجمه ذكرى را به جاى آن بخواند.
{907} اگر تشهّد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهّد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند و بقيه نماز را مطابق معمول بخواند سپس بعد از اتمام نماز دو سجده سهو براى ايستادن بى‌‌جا و دو سجده سهو براى قرائت يا تسبيحات زيادى در صورتى كه خوانده باشد نيز بجا آورد؛ و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد‌‌، بايد نماز را مطابق معمول تمام كند و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا كند و بنا بر احتياط واجب براى تشهّد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد.
{908} مستحب است در حال تشهّد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهد بگويد‌‌: «‌‌اَلْحَمْدُ لِلّهِ‌‌» يا بگويد‌‌: « بِسمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ خَيْرُ الاَْسْماءِ لِلّهِ‌‌» و نيز مستحب است دست‌‌ها را بر ران‌‌ها بگذارد و انگشت‌‌ها را به يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعد از تمام شدن تشهّد بگويد‌‌: «‌‌وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَه‌‌»‌‌.


سلام نماز
{909} بعد از تشهّد ركعت آخر نماز‌‌؛ در حالى كه نشسته و بدن آرام است بايد سلام نماز را بگويد و مستحب است ابتدا بگويد‌‌: «‌‌اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه‌‌» و بعد از آن بايد بگويد‌‌: «‌‌اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ اللهِ الصّالِحِين‌‌»‌‌. و يا اين كه بگويد‌‌: «‌‌اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ‌‌» و بنا بر اظهر‌‌، مستحب است بلكه موافق احتياط است كه بعد از آن بگويد‌‌: «‌‌وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه‌‌»‌‌. و بهتر آن است كه هرسه سلام را به ترتيبى كه ذكر شد بگويد‌‌.