داروهای معنوی

داروهای معنوی

توصیه‌های معنوی حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته

دیدار صمیمانه حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی مدظله‌ با حضرت آیت‌الله قربانی حفظه‌الله نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت

دیدار صمیمانه حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی مدظله‌ با حضرت آیت‌الله قربانی حفظه‌الله نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت

عصر دیروز، ٩۵/١٢/٢٠ آیت‌الله‌العظمی محفوظی مدظله‌ با آیت‌الله قربانی حفظه‌الله نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت در نشستی صمیمی به گفت‌و‌گو پرداختند.

دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی با حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته

دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی با حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته

دکتر علی‌اکبر صالحی که صبح امروز، ٩۵/١١/١٨، برای دیدار با مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده است، با حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته دیدار و گفت‌وگو کردند.

در مجاورت شهری گورستان متروکه‌ای است که قریب چهل سال کسی در آن دفن نشده است. یکی از خیّرین می‌خواهد سالنی عمومی برای برگزاری مراسم عروسی و مهمانی بسازد با این شرط که درآمد سالن جهت امور خیریه درمان و جهیزیه فقرا مصرف شود. آیا ساخت این سالن روی گورستان متروکۀ موقوفه، جایز است؟
نظر به اینکه نسل متولیان منقرض نشده، آیا تولیت موقوفه در این مرحله به مطلق علاء و مجتهدین می‌رسد؟
جایگاه وقف و جایگاه طلب را برای اینجانب تعیین فرمایید؛ آیا شخص بدهکار می‌تواند قبل از پرداخت بدهی به اشخاص، اموالش را وقف نماید؟
آیا وقف بنفسه موضوعیت دارد؟ یعنی اگر مالی را وقف کنیم بهتر است یا هبه و هدیه دهیم؟
اگر بر فرض اینکه امر وقف منزل توسط مالکان آن تمام شده باشد، دختران آن واقف دیگر حقی در آن منزل موقوفه ندارند. الف. خواهشمند است عبارت وقفنامه را معنا کنید: ... ارشد اولاد ذکور بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل، اگر بین دو نفر از نظر ارشدیت در یک حد باشند، کدام مقدم است؟ نفر اول که فرزند بلافصل متولی است یا نفر دوم که برادرزادۀ متولی است؟ ب. شخصی جواب داد که منظور از ارشدیت ارشدیت فکری و درایتی است که نه ولد اکبر بودن. به عبارت دیگر: رشید بودن به معنای صلاحیت داشتن و تشخیص مصالح از مفاسد در امور عبادی، اجتماعی و اقتصادی خصوصاً در جهات ادارۀ امری موقوفه است، نظر حضرتعالی چیست؟
با عنایت به اینکه بسیاری از کتب وقفی ارزنده در بازار به‌طور آزاد، خرید و فروش می‌شود و اثری از وقف، واقف، متولّی و محل استفادۀ وقف موجود نیست و بیم افتادن آثاری به‌دست اجانب و کفّار وجود دارد، خرید و نگهداری این آثار جهت استفادۀ محققین حوزوی و دانشگاهی در کتابتخانه تخصصی را بیان فرمایید.
با توجه به اینکه بسیاری از آثار مکتوب شیعی اسلامی از ایران خارج می‌گردد و به‌دست اهل کفر می‌افتد حکم شرعی فروش آثار اسلامی و شیعی به اجانب و کفار را بیان فرمایید.
عنوان تاریخ صوت
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/١۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٨/٠١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٢٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٢٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٢۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٢۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٢٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/١٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/١۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/١٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/١٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٠٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٠۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٠۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٧/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠۶/٣٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠۶/٢٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠۶/٢٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠۶/٢٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠۶/٢٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/١٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/٠٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/٠٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/٠٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٣/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٢١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/١٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٠٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٠۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠٢/٠٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/٢۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/٢٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/٢٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/٢١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/١۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/١۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٩٠/٠١/١۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٢٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٢١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٢٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/١٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٢/٠١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١١/٣٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١١/٢۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١١/٢۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١١/٢۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١١/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/١٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/٢٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/١۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/١۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/١٠/١٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/١٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٩/٠١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٢٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٢۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١٧ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/١٠ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠۴ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠٣ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٨/٠١ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/١٢ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٧/١۵ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/١٩ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ١٣٨٩/٠٧/٢٨ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ 4 اردیبهشت 1396
خارج فقه ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ 4 اردیبهشت 1396

۱. قبل از ارسال سوال حتما در بخش احکام و بایگانی سوالات جستجو کنید

۲. نکنه دوم هم رعایت کنید لطفا

عنوان تاریخ صوت
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲