در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

تا می‌توانید به گیلان خدمت کنید و بزرگان و مفاخر استان را به کشور معرفی کنید.

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال ملکوتی عالم ربانی و فقیه صمدانی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی (طاب ثراه)

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال ملکوتی عالم ربانی و فقیه صمدانی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی (طاب ثراه)

وی نجل سیدنا الاستاد حضرت آیت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی(اعلی الله مقامه) که به قله های بلند فقاهت و فضیلت و ورع رسیده بود فقیه وارسته ای که به دور از هرگونه زخارف دنیوی عمر با برکت خویش را در مسیر فقه بالنده شیعه سپری نمود و خدمات و باقیات صالحات و برکات فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی به یادگار گذاشته است.

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره

ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره که از علمای برجسته و از سرمایه های ارزشمند حوزه علمیه افغانستان بودند به ملت شریف افغانستان، حوزه‌های علمیه، مقلدان، شاگردان و بیت شریف این عالم ربّانی تسلیت عرض می نمایم.

در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

تا می‌توانید به گیلان خدمت کنید و بزرگان و مفاخر استان را به کشور معرفی کنید.

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال ملکوتی عالم ربانی و فقیه صمدانی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی (طاب ثراه)

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال ملکوتی عالم ربانی و فقیه صمدانی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی (طاب ثراه)

وی نجل سیدنا الاستاد حضرت آیت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی(اعلی الله مقامه) که به قله های بلند فقاهت و فضیلت و ورع رسیده بود فقیه وارسته ای که به دور از هرگونه زخارف دنیوی عمر با برکت خویش را در مسیر فقه بالنده شیعه سپری نمود و خدمات و باقیات صالحات و برکات فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی به یادگار گذاشته است.

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره

پیام تسلیت آیت‌الله محفوظی به‌مناسبت ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره

ارتحال عالم وارسته فقیه ومرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی قدس‌سره که از علمای برجسته و از سرمایه های ارزشمند حوزه علمیه افغانستان بودند به ملت شریف افغانستان، حوزه‌های علمیه، مقلدان، شاگردان و بیت شریف این عالم ربّانی تسلیت عرض می نمایم.

در مجاورت شهری گورستان متروکه‌ای است که قریب چهل سال کسی در آن دفن نشده است. یکی از خیّرین می‌خواهد سالنی عمومی برای برگزاری مراسم عروسی و مهمانی بسازد با این شرط که درآمد سالن جهت امور خیریه درمان و جهیزیه فقرا مصرف شود. آیا ساخت این سالن روی گورستان متروکۀ موقوفه، جایز است؟
نظر به اینکه نسل متولیان منقرض نشده، آیا تولیت موقوفه در این مرحله به مطلق علاء و مجتهدین می‌رسد؟
جایگاه وقف و جایگاه طلب را برای اینجانب تعیین فرمایید؛ آیا شخص بدهکار می‌تواند قبل از پرداخت بدهی به اشخاص، اموالش را وقف نماید؟
آیا وقف بنفسه موضوعیت دارد؟ یعنی اگر مالی را وقف کنیم بهتر است یا هبه و هدیه دهیم؟
اگر بر فرض اینکه امر وقف منزل توسط مالکان آن تمام شده باشد، دختران آن واقف دیگر حقی در آن منزل موقوفه ندارند. الف. خواهشمند است عبارت وقفنامه را معنا کنید: ... ارشد اولاد ذکور بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل، اگر بین دو نفر از نظر ارشدیت در یک حد باشند، کدام مقدم است؟ نفر اول که فرزند بلافصل متولی است یا نفر دوم که برادرزادۀ متولی است؟ ب. شخصی جواب داد که منظور از ارشدیت ارشدیت فکری و درایتی است که نه ولد اکبر بودن. به عبارت دیگر: رشید بودن به معنای صلاحیت داشتن و تشخیص مصالح از مفاسد در امور عبادی، اجتماعی و اقتصادی خصوصاً در جهات ادارۀ امری موقوفه است، نظر حضرتعالی چیست؟
با عنایت به اینکه بسیاری از کتب وقفی ارزنده در بازار به‌طور آزاد، خرید و فروش می‌شود و اثری از وقف، واقف، متولّی و محل استفادۀ وقف موجود نیست و بیم افتادن آثاری به‌دست اجانب و کفّار وجود دارد، خرید و نگهداری این آثار جهت استفادۀ محققین حوزوی و دانشگاهی در کتابتخانه تخصصی را بیان فرمایید.
با توجه به اینکه بسیاری از آثار مکتوب شیعی اسلامی از ایران خارج می‌گردد و به‌دست اهل کفر می‌افتد حکم شرعی فروش آثار اسلامی و شیعی به اجانب و کفار را بیان فرمایید.
عنوان تاریخ صوت
درس اخلاق ١٣٩١/٠٣/١٠ 27 تیر 1398
درس اخلاق ١٣٩١/٠٣/٠٣ 27 تیر 1398
درس اخلاق ١٣٩١/٠٢/٢٧ 27 تیر 1398
درس اخلاق ١٣٩١/٠١/٢٣ 27 تیر 1398
درس اخلاق ١٣٩١/٠٢/١٣ 27 تیر 1398
درس اخلاق ١٣٩٠/١٢/١٠ 27 تیر 1398
خارج فقه ١٣٩۴/٠٧/٠٨ 27 تیر 1398
خارج فقه ١٣٩۴/٠٧/٠٧ 27 تیر 1398
خارج فقه ١٣٩۴/٠٣/٠٢ 27 تیر 1398
خارج فقه ١٣٩۴/٠٢/١۶ 27 تیر 1398

قبل از ارسال سوال حتما در بخش احکام و بایگانی سوالات جستجو کنید

عنوان تاریخ صوت
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سخنرانی در جمع طلاب به مناسب سال تحصیلی جدید ۱۳۹۸/۰۶/۱۲