احكام طهـارت, احکام, احکام تقلید

آب چاه

(۵٠) آب چاهى كه از زمين مى‌‌جوشد، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاست‌‌ها به چاه، به مقدارى كه در كتاب‌‌هاى مفصل گفته شده از آن چاه‌‌، آب بِكشند‌‌.

(۵١) اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، بنابر احتياط واجب آن آب موقعى پاك مى‌‌شود كه به آبى كه از چاه مى‌‌جوشد متصل باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.