احكام مالى كه پيدا شده, احکام, خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

آداب غذا خوردن

(٢١١۶) چند چیز در غذا خوردن مستحب است‌‌:

١ ـ هردو دست را پیش از غذا بشوید‌‌.

٢ ـ بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند‌‌.

٣ ـ میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید، بعد کسى که طرف راست او نشسته و همین طور تا برسد به کسى که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول کسى که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد‌‌.

۴ ـ در اول غذا «‌‌بِسم الله‌‌» بگوید‌‌، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد‌‌، در وقت خوردن هریک از آنها‌‌، نیز «‌‌بسم الله‌‌» بگوید‌‌.

۵ ـ با دست راست غذا بخورد.

۶ ـ با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

٧ ـ اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌‌اند هرکسى از غذاى جلو خودش بخورد.

٨ ـ سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.

٩ ـ بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.

١٠ ـ آنچه بیرون سفره مى‌‌ریزد جمع کند و بخورد ولى اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه بیرون مى‌‌ریزد، براى پرندگان و حیوانات بگذارد.

١١ ـ بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بیندازد.

١٢ ـ اول غذا و آخر آن نمک بخورد.

١٣ ـ مستحب است یک سوم معده را براى غذا و یک سوم براى آب و یک سوم براى راحت تنفس کردن قرار دهد.

(٢١١٧) غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنین به اندازه سیرشدن مکروه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *