احكام جنابت, احکام, غسـل

آنچه که بر جنب مکروه است

(٣۶٠) چند چیز بر جنب مکروه است:

١ و ٢ _ خوردن و آشامیدن؛ ولى اگر وضو بگیرد مکروه نیست؛ و اگر دست و صورت را بشوید و مضمضه و استنشاق کند کراهت کمتر مى‌‌شود.

٣ _ خواندن بیشتر از هفت آیه تا هفتاد آیه از سوره‌‌هایى که سجده واجب ندارد بنا بر احوط‌‌، ولى بیشتر از هفتاد آیه کراهت شدیدترى دارد‌‌.

۴ _ رساندن جایى از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌‌هاى قرآن. ۵ ـ همراه داشتن قرآن. ۶ ـ خوابیدن ولى اگر وضو بگیرد یا به واسطه این که نمى‌‌تواند غسل کند بدل از غسل تیمم کند خوابیدن او مکروه نیست. ٧ ـ خضاب کردن به حنا و مانند آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *