احكام اولاد‌‌، حضانت و نفقه, احکام, احکام طلاق, طلاق بائن و رجعى

احكام رجوع كردن

(٢٠١٧) در طلاق رجعى مرد به دو صورت مى‌‌تواند به زن خود رجوع کند:

١ ـ حرفى بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.

٢ ـ کارى کند که زن از آن بفهمد رجوع کرده است.

(٢٠١٨) براى رجوع کردن لازم نیست دو مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسى بفهمد، بگوید، به زنم رجوع کردم، صحیح است.

(٢٠١٩) اگر زنى را دوبار طلاق داد و بعد از طلاق دوباره رجوع کرد یا عقد مجدّد نمود، و یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر او را عقد کرد، در هر صورت بعد از طلاق سوّم، آن زن بر او حرام مى‌‌شود؛ ولى اگر زن بعد از طلاق سوم به مرد دیگرى شوهر کند، با شرایط ذیل به شوهر اول حلال مى‌‌شود یعنى شوهر اول مى‌‌تواند دوباره او را عقد نماید‌‌: ١ ـ شوهر دوم باید بالغ باشد.٢ ـ شوهر دوم از جلو با او نزدیکى کند که موجب غسل باشد، و بنا بر احوط باید انزال شود. ٣ ـ عقد شوهر دوّم دائمى باشد.۴ ـ شوهر دوم طلاقش بدهد یا بمیرد. ۵ ـ عدّه طلاق یا وفات شوهر دوم تمام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *