احکام, احکام اموات, غسـل

احکام اموات

(۴۴٧) مسلمانى را که محتضر است یعنى در حال جان دادن مى‌‌باشد‌‌، مرد باشد یا زن‌‌، بزرگ باشد یا کوچک، باید بنا بر احتیاط واجب به پشت بخوابانند به طورى که کف پاهایش به طرف قبله باشد‌‌.

(۴۴٨) غسل‌‌، کفن‌‌، نماز و دفن مسلمان (‌‌یعنى میتى که به حسب اظهار شهادتین و عدم منافى‌‌، حکم به اسلام او مى‌‌شود‌‌) بر هرمکلفى واجب است‌‌؛ و اگر بعضى انجام دهند‌‌، از دیگران ساقط مى‌‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌‌اند‌‌.

(۴۴٩) اگر کسى مشغول کارهاى میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند‌‌؛ ولى اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد‌‌، باید دیگران تمام کنند‌‌.

(۴۵٠) اگر انسان یقین کند که دیگرى مشغول کارهاى میت شده‌‌، واجب نیست به کارهاى میت اقدام کند‌‌.

(۴۵١) اگر کسى بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده‌‌اند‌‌، باید دوباره انجام دهد‌‌.

(۴۵٢) براى غسل‌‌، کفن‌‌، نماز و دفن میت‌‌، باید از ولىّ او اجازه بگیرند‌‌.

(۴۵٣) ولىّ زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت مى‌‌کند شوهر اوست و در مرتبه بعد از او‌‌، مردهایى که از میت ارث مى‌‌برند مقدّم بر زن‌‌هاى ایشانند و هرکدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدّمند‌‌.

(۴۵۴) اگر میت براى غسل‌‌، کفن‌‌، دفن و نماز خود غیر از ولىّ شخص دیگرى را معین کند‌‌، بنا بر اظهر لازم است آن شخص از ولىّ میت براى این کارها اجازه بگیرد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *