احکام, احکام زكات, راه ثابت شدن اول ماه

احکام زكات

در نُه چیز زکات واجب است:

١ ـ گندم. ٢ ـ جو. ٣ ـ خرما. ۴ ـ کشمش. ۵ ـ طلا. ۶ ـ نقره. ٧ ـ شتر.

٨ ـ گاو ٩ ـ گوسفند.

اگر کسى مالک یکى از این چیزها باشد، با شرایطى که بعداً گفته مى‌‌شود باید مقدارى که معین شده، به یکى از مصرفهایى که دستور داده‌‌اند برساند.

(١۴۶۴) «‌‌سُلْت‌‌» که دانه‌‌اى است به نرمى گندم و خاصیت جو را دارد و «‌‌عَلَس‌‌» که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا مى‌‌باشد، در صورتى که به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها

واجب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *