استفتاء احکام طلاق, استفتائات

احکام طلاق

5410. سوال: هرگاه زوجه از طرف زوج وکالت در مطلّقه کردن خود داشته باشد، در مورد صیغه طلاق باید چه بگوید؟
جواب: بگوید - زوجةٌ موکّلی طالق - و مقصود، خودش باشد.
5411. سوال: در عدالت عادل‌هایی که شاهد طلاق می‌شوند، آیا حسن ظاهر کافی است یا احراز عدالت واقعی لازم است؟
جواب: حکم عدالت در آن همانند عدالت در باب نماز جماعت است.
5412. سوال: پس از طلاق معلوم می‌شود که دو شاهد، هنگام طلاق فاسق بوده‌اند، طلاق چه صورتی دارد؟
جواب: آن طلاق باطلل است، زیرا عدالت واقعی آن‌ها شرط است و احراز عدالت به تنهایی کافی نیست.
5413. سوال: چند سال قبل با کسی ازدواج کردم و بعد از مدّتی در حال حیض، طلاق گرفتم. بعد از گذشت عدّه، چون نمیدانستم طلاق در حال حیض صحیح نیست، دو مرتبه ازدواج کردم و فعلا یک بچّه دارم. لطفاً مرا راهنمایی کنید و حکم شرعی را بیان بفرمایید؟
جواب: طلاق در حال حیض صحیح نیست، مگر در سه صورت که مسأله‌ی 1993 رساله بیان شده و در فرض بطلان، در زوجیت شوهر اوّل هستید و باید از دوّمی جدا شوید و بچّه، احکام حلال‌زاده را دارد.
5414. سوال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوجه خود را در طلاق وکیل کند، آیا این وکالت قابل عزل می‌باشد یا خیر؟
جواب: اگر به نحو شرط نتیجه بوده، قابل عزل نیست و اگر شرط فعل بودخ، احکام وکالت در آن جاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *