دسته‌بندی نشده

احکام عقد

(١٨٧٧) در زناشویى دائم یا غیر دائم، باید صیغه عقد خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست، و صیغه را یا خود زن و مرد مى‌‌خوانند، یا دیگرى را وکیل مى‌‌کنند که از طرف آنان بخواند.

(١٨٧٨) وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم مى‌‌تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود.

(١٨٧٩) اگر زن کسى را وکیل کند که او را مثلا ده روز به عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معین نکند، در صورتى که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل مى‌‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینى را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *