استفتاء احکام غصب, استفتائات

احکام غصب

5648. سوال: شخصی مالک زمین‌های روستایی بوده است، دولت ظالمی معترّض آن روستا می‌شود، مالک از ترس، زمین‌ها را به دولت ظالم تسلیم کند، دولت ظالم مالک را می‌کشد، زمین‌ها را، زمین‌های دولتی اعلام می‌کند و در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. پس از این، کشاورز ها این زمین‌ها را به دیگران می‌فروشند و خریدارها به نام خودشان ثبت میکنند، حکم تصرّف‌های انجام شده بر زمین‌ها چیست؟

جواب: این تصرّفات تماماً عدوانی و غصبی است، از آن دولت ظالم تا دیگران و باید به مالکین اصلی برگردانده شود.

5649. سوال: آیا در پرداخت قیمت چیز غصبی که از بین رفته، قیمت هنگام مطالبه ملاک است یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت؟

جواب: قیمت زمان مطالبه باید پرداخت شود، بلکه خالی از وجه نیست که بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهذ، اگر چه احتیاط در این است که روی یکی از قیمت‌هایی که آن چیز در این فاصله پیدا کرده یا متوسط آن‌ها با هم صلح نمایند.

5651. سوال: زمین‌هایی زیادی در کنار روستایی یا قلّه کوه یا کف رودخانه که از روستا دور است، قرار دارد که ده کیلومتر مربّع وسعت دارد. کشاورزان روستا ادّعای مالکیّت آن‌ها را دارند. آنان مدرک دست‌نویس دارند که جدّ آن‌ها، آن زمین‌ها را خریده است، تصرّف دیگران در چنین زمین‌هایی چه صورتی دارد؟

جواب: با نبوت سابقه‌ی ملکیّت، تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نیست.

5652. سوال: اینجانب دانشجوی بورسیه دانشگاه وزارت دفاع می‌باشم که در ترم تحصیلی جاری، ما را در یک خانه مصادره‌ای اسکان داده‌اند، با توجه به این که این خانه متعلّق به فردی بهایی بوده که اوایل انقلاب به خارج فرار کرده و منزل مصادره شده است، حکم نماز، وضو، غسل و دیگر مسایل شرعی د راین خانه، به چه صورت می‌باشد؟

جواب: اگر بدانند که بهایی بوده، اشکالی ندارد، به شرط این که از «‌ها نباشد که حین ارتداد، اموال او به وراث وی می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *