استفتاء احکام وقف, استفتائات

احکام وقف

5487. سوال: فرق وقف و حبس چیست؟
جواب: در وقف، دوام شرط است به خلاف حبس که می‌شود آن را تا مدت معین قرار دهد و در حبس، ملک از مالکیت حابس(حبس کننده) خارج نمی‌شود و به ارث هم می‌رسد و تصرّفات غیر منافی با حبس هم در آن جایز است، به خلاف وقف در تمام این امور.
5488. سوال: آیا در تنجیر در وقف شرط است و وقف معلّق و مشروط آیا صحیح است؟
جواب: بله، تنجر در صحت وقف شرط است و تعلیق مبطل آن است.
5489. سوال: آیا در وقف قصد قربت شرط است؟ و اگر کسی اموال خود را برای محروم کردن فرزندان خود ار ارث، وقف روضه خوانی امام حسین_علیه السّلام_ نماید، آیا وقف صحیح است و آیا به چنین وقف‌هایی پاداش آخرتی تعلق میگیرد؟
جواب: بنابر احوط قصد قربت، هرچند به نحو داعی به داعی، شرط است اگرچه بدون قربت هم باید در عدم صحت آن احتیاط شود، البته در ترتّب ثواب، قصد قربت شرط است.
5490. سوال: اداره اوقاف نسبت به املاک و اموال موقوفه، آیا حکم متولّی یا ناظر یا واقف را دارند؟
جواب: وقفنامه باید ملاحضه شود.
5490. سوال: از چه راه‌هایی می‌توان وقفیّت یک محل را احراز نمود؟
جواب: به شیاع مفید علم یا اطمینان، به اقرار ذوالید یا ورثه‌ی او، به بیّنه شرعیه و به این که در تصرف وقف باشد که متصرّف‌ها معامله‎‌ی وقف با آن میکنند، بدون این که معارضی وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *