احکام, استحاضه, خون‌های سه گانه, غسـل

استحاضه

١ ـ استحاضه

یکى از خون‌‌هایى که از زن خارج مى‌‌شود، خون استحاضه است و زن را در موقع دیدنِ این خون، مستحاضه مى‌‌گویند‌‌. خون استحاضه غالباً زرد رنگ و سرد و بدون فشار و سوزش بیرون مى‌‌آید، و ممکن است گاهى برخلاف اوصاف مذکوره باشد.

استحاضه سه قسم است‌‌: قلیله، متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله آن است که خون در پنبه‌‌اى که زن داخل فرج مى‌‌نماید نفوذ نکند. استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود ولى از آن نگذرد. استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه گذشته و به دستمال برسد‌‌.

* وظیفه مستحاضه در مورد روزه‌‌، در مسأله ١٣٢١ ذکر خواهد شد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *