احکام, احکام نجاسات, مطهَّرات

انتقال

(٢٠٨) اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دارد به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود پاک مى‌‌گردد و این را انتقال گویند‌‌؛ پس خونى که زالو از انسان مى‌‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمى‌‌شود و مى‌‌گویند خون انسان است‌‌، تا وقتى که چنین است نجس مى‌‌باشد‌‌.

(٢٠٩) اگر کسى پشه‌‌اى را که به بدنش نشسته بکشد‌‌، و نداند خونى که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه مى‌‌باشد‌‌، پاک است‌‌؛ و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولى جزو بدن پشه حساب شود‌‌. اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدرى کم باشد که بگویند خون انسان است‌‌، یا معلوم نباشد که به آن خون پشه مى‌‌گویند یا خون انسان‌‌، نجس مى‌‌باشد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *