اخبار

بازدید اعضای دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته از موزه امام علی (ع)

بازدید اعضای دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته از موزه امام علی (ع) تحت اشراف حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی نماینده مرجع عالیقدر حضرت آیت العظمی الله سیستانی در ایران
بازدید اعضای دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته از موزه امام علی (ع) تحت اشراف حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی نماینده مرجع عالیقدر حضرت آیت العظمی الله سیستانی در ایران

بازدید اعضای دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته از موزه امام علی (ع) تحت اشراف حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی نماینده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در ایران