احکام, احکام تقلید, نجاسات

بول و غائط

(٨٨) بول و غائط انسان و هرحيوان حرام‌‌گوشتى که خون جهنده دارد (‌‌يعنى اگر رگ آن را ببرند‌‌، خون از آن جستن مى‌‌کند‌‌) نجس است‌‌. و بنا بر احتياط از بول و غائط حيوان حرام‌‌گوشتى که خون جهنده ندارد در صورتى که عُسر و حرج لازم نمى‌‌آيد اجتناب نمايند‌‌. ولى فضله حيوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است‌‌.

(٨٩) فضله پرندگان حرام‌‌گوشت نجس است و فضله خفاش بنا بر احتياط نجس است.

(٩٠) بول و غائط حيوان نجاستخوار که عادت به خوردنِ فقط نجاست انسان بدون اختلاط به چيز ديگرى‌‌، پيدا کرده‌‌، تا زمانى که استبراء نشده است نجس است‌‌. و نيز حيوانى که انسان آن را وَطْى کرده‌‌، يعنى با آن نزديکى نموده‌‌، و گوسفندى که گوشت آن از خوردن شير خوک روئيده شده است، ممکن است ملحق به نجاستخوار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *