احکام, احکام نجاسات, مطهَّرات

تبعيّت

(٢١٣) تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطه پاک شدن چیز نجسِ دیگر‌‌، پاک شود‌‌؛ و همین طور است کودکى که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر مى‌‌شود‌‌، که به سبب تبعیت مسلمان اسیر کننده پاک مى‌‌گردد‌‌.

(٢١۴) اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک مى‌‌شود‌‌.

(٢١۵) تخته یا سنگى که روى آن‌‌، میت را غسل مى‌‌دهند و پارچه‌‌اى که با آن عورت میت را مى‌‌پوشانند و دست کسى که او را غسل مى‌‌دهد‌‌، بعد از تمام شدن غسل پاک مى‌‌شود‌‌.

(٢١۶) کسى که چیزى را با دست خود آب مى‌‌کشد‌‌، بعد از پاک شدن آن چیز‌‌، دست او هم پاک مى‌‌شود‌‌.

(٢١٧) اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى که روى آن ریخته‌‌اند جدا شود‌‌، آبى که در آن مى‌‌ماند پاک است‌‌.

(٢١٨) ظرف نجس را که با آب قلیل آب مى‌‌کشند، بعد از جداشدن آبى که براى پاک شدن، روى آن ریخته‌‌اند، آب کمى که در آن مى‌‌ماند پاک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *