احکام, پوشاندن بدن در نماز, واجبات نماز

ترتیب

(٩١٠) اگر عمداً ترتیب نماز را بهم بزند، مثلا سوره را پیش از حمد بخواند، یا سجود را پیش از رکوع بجا آورد، بنابر احتیاط نماز باطل مى‌‌شود.

(٩١١) اگر رکنى از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد، مثلا پیش از آن که رکوع کند دو سجده نماید؛ نماز باطل است.

(٩١٢) اگر رکنى را فراموش کند و چیزى را که بعد از آن است و رکن نیست بجا آورد، مثلا پیش از آن که دو سجده کند تشهّد بخواند، باید رکن را بجا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

(٩١٣) اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد‌‌، مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود‌‌، و در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده‌‌، باید بگذرد و نمازش صحیح است‌‌.

(٩١۴) اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند و چیزى را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست بجا آورد‌‌، مثلا حمد را فراموش کند و سوره را بخواند‌‌، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد‌‌، باید آنچه را فراموش کرده بجا آورد‌‌، و بعد از آن‌‌، چیزى را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *