احکام, امر به ‌‌معروف و نهى‌ ‌از منكر, خريد و فروش

خريد و فروش ميوه

(١۶٣٨) فروش میوه‌‌اى که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح‌‌است.

(١۶٣٩) اگر بخواهند میوه‌‌اى را که روى درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزى از حاصل زمین، مانند سبزى را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگرى معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگرى باشد.

(١۶۴٠) اگر خرمایى را که زرد یا سرخ شده، روى درخت بفروشند اشکال ندارد. ولى بنا براظهر نباید عوض آنرا خرما بگیرند، اما اگر کسى یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگرى داشته باشد، در صورتى که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایى که مى‌‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقدارى که تخمین زده‌‌اند نباشد اشکال ندارد.

(١۶۴١) فروختن خیار، بادنجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالى چند مرتبه چیده مى‌‌شود، در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشترى در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

(١۶۴٢) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگرى، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

(١۶۴٣) انسان مى‌‌تواند از میوه درختى که در مسیر عبور عمومى است، حتى اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولى نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود‌‌، و بنا بر احوط باید چیزى از میوه را با خود نبرد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *