احکام, نماز آیات, نماز جمعه

دستور نماز آیات

(١٢٢۴) نماز آیات دو رکعت است و در هررکعت پنج رکوع دارد و دستور آن‌‌، این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

(١٢٢۵) در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه‌‌هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصد سوره توحید، «‌‌بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‌‌» بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید‌‌: «‌‌قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ‌‌» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید‌‌: «‌‌اَللهُ‌‌‌‌الصَّمَدُ‌‌» باز به رکوع رود و بایستد و بگوید‌‌: «‌‌لَمْ‌‌یلِدْ و لَمْ‌‌یوُلَدْ‌‌» و به رکوع برود و باز هم سر بردارد و بگوید‌‌: «‌‌وَ لَمْ‌‌یکنْ لَهُ کفُواً اَحَد‌‌» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

(١٢٢۶) اگر در یک رکعت از نماز آیات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعى ندارد.

(١٢٢٧) چیزهایى که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب مى‌‌باشد ولى در نماز آیات مستحب است به جاى اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند‌‌: «‌‌اَلصَّلاة‌‌»‌‌، و مستحب است نماز آیات را به جماعت بخوانند و در این صورت مثل نمازهاى یومیه قرائت‌‌هاى نماز را امام مى‌‌خواند و مستحب است قرائت این نماز را، حتى در آفتاب گرفتگى بلند بخوانند.

(١٢٢٨) مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید: «‌‌سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه‌‌»‌‌، و نیز قبل از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید ولى بعد از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست.

(١٢٢٩) مستحب است پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم و یا دو قنوت پیش از رکوع پنجم و دهم بخواند کافى است‌‌.

(١٢٣٠) اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایى نرسد، نماز باطل است، ولى اگر مثلا شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه هنوز به سجده نرفته باید رکوعى را که شک دارد بجا آورده یا نه‌‌، بجا آورد و اگر به سجده رفته به شک خود اعتنا نکند‌‌.

(١٢٣١) هریک از رکوع‌‌هاى نماز آیات رکن است که اگر عمداً یا اشتباهاً کم یا زیاد شود نماز باطل است، و اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایى نرسد، نمازش باطل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *