اخبار, دیدارها

دیدار نماینده حضرت آیت الله یعقوبی از مراجع تقلید نجف اشرف

دیدار نماینده حضرت آیت الله یعقوبی از مراجع تقلید نجف اشرف با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته در بیت ایشان