احکام

روزه حرام ـ روزه مستحب

(١٣۶۶) روزه عید فطر و قربان حرام است.

(١٣۶٧) بنا بر احتیاط روزه مستحبى براى زن، بدون اذنِ شوهر صحیح نیست، چه منافات با حق شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، و اگر شوهر به خاطر منافات با حقش‌‌، زن را از روزه‌‌اى که به نحوى بر خود واجب نموده منع کند، در صورتى که وقت روزه وسعت دارد زن نباید روزه بگیرد، ولى اگر وقت روزه تنگ شود اذن شوهر شرط نیست‌‌.

(١٣۶٨) بنا بر احتیاط مستحب در صحیح بودن روزه مستحبى فرزند‌‌، اذن پدر و مادر شرط است‌‌، گرچه بنا بر اقوى همین که موجب ناراحتى آنها نشود و یا نهى نکرده باشند روزه‌‌اش صحیح است‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *