احکام, خُمس, راه ثابت شدن اول ماه

زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد

(١۴۴١) اگر کافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد، یا به طریقى دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر اظهر بین زمین مزروعى و یا غیر مزروعى فرقى نیست، ولى اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتى که مقصود اصلى او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هرکدام جداگانه قیمت گذارى و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتى که مقصود او از خرید، بناى آن باشد، ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتیاط واجب کسى که خمس را از ذمّى مى‌‌گیرد و به اهلش مى‌‌دهد باید در وقت گرفتن و دادن نیت داشته باشد.

(١۴۴٢) اگر کافر ذمى زمینى را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

(١۴۴٣) اگر کافر ذمى موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحیح است و بنابراظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است.

(١۴۴۴) اگر کافر ذمّى، صغیر یا دیوانه باشد و ولىّ او برایش زمینى بخرد، بنا بر احتیاط واجب باید ولىّ خمس آن را بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *