احكام مالى كه پيدا شده, احکام, ذبح و شكار

صيد ماهى

(٢٠٩٩) اگر ماهى فَلْس‌‌دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولى خوردن آن حرام مى‌‌باشد‌‌. و ماهى بى‌‌فلس را اگر چه از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد‌‌، حرام است‌‌. و فلس، همان پولک‌‌هایى است که روى پوست ماهى مى‌‌باشد.

(٢١٠٠) اگر ماهى بیرون از آب بیفتد، یا آب فرو رود و ماهى در خشکى بماند، چنانچه پیش از آن که بمیرد، کسى با دست یا به وسیله دیگر آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است.

(٢١٠١) کسى که ماهى را صید مى‌‌کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن‌‌، نام خدا را ببرد ولى مسلمان باید بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته‌‌اند و در خارج آب مرده است.

(٢١٠٢) ماهى مرده‌‌اى که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است‌‌؛ و اگر در دست کافر باشد، اگر چه بگوید آن را زنده گرفته‌‌ام‌‌، حرام مى‌‌باشد‌‌، مگر آن که از حرف او یا از راه دیگر علم یا اطمینان حاصل شود.

(٢١٠٣) خوردن ماهى زنده‌‌، بنا بر احوط جایز نیست‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *