احکام, احکام تقلید, نجاسات

عرق جنب از حرام

(١٢٠) عرق جنب از حرام نجس نیست ولى بنا بر اظهر و احوط با بدن یا لباسى که به آن آلوده شده تا خشک نشده است نماز نخوانند.

(١٢١) اگر در زمانى که نزدیکى با زن حرام است (‌‌مثلا در روزه ماه رمضان یا در حال حیض‌‌) با زن خود نزدیکى کند‌‌، در صورتى که عرق او خشک نشده و اگر وظیفه‌‌اش تیمم باشد تیمم نکرده‌‌، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود‌‌، در حال نماز‌‌، اجتناب نماید‌‌. و اگر تیمم کرده‌‌، بنا بر اظهر اجتناب از عرقى که بعد از تیمم فوق حاصل شده‌‌، حتى اگر خشک نشده باشد‌‌، لازم نیست‌‌.

(١٢٢) اگر جنب از حرام‌‌، بدون عذر به جاى غسل تیمم نماید و بعد از تیمم عرق کند‌‌، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود در حال نمازاجتناب نماید.

(١٢٣) اگر کسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکى کند باید از عرق خود اجتناب کند‌‌؛ و اگر اول با حلال نزدیکى کند و سپس از حرام جنب شود‌‌، مى‌‌تواند با آن نماز بخواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *