احکام, احکام نجاسات, مطهَّرات

غايب شدن مسلمان

(٢٢٢) اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که مانند ظرف و فرش در اختیار او است، نجس شود و آن مسلمان با آن چیزى که در اختیار اوست غایب گردد و انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطه‌‌اى (‌‌مثلا آن چیز در آب جارى افتاده‌‌) پاک شده است، اجتناب از آن لازم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.