اجیر گرفتن برای نماز, احکام

فرو بردن سر در آب

(١٢٩٩) اگر روزه‌‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه بقیه بدن از آب بیرون باشد بنابر اقوى روزه‌‌اش باطل مى‌‌شود، ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد، روزه باطل نمى‌‌شود‌‌. و همچنین در حالى که مانع و حائل غلیظى دور سر را فراگرفته و یا سر به چیزى آغشته شده که مانع از رسیدن آب به آن باشد، فرو بردن تمام سر در آب، بنا بر اظهر روزه را باطل نمى‌‌کند.

(١٣٠٠) اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد‌‌؛ بنا بر اظهر روزه‌‌اش باطل نمى‌‌شود‌‌.

(١٣٠١) فرو بردن سر در آب مضاف، بنابر احوط روزه را باطل مى‌‌کند.

(١٣٠٢) اگر روزه‌‌دار بى اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، روزه او باطل نمى‌‌شود.

(١٣٠٣) اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، یا دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد؛ چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است، یا آن شخص دست خود را بردارد، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه‌‌اش باطل مى‌‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *