احکام, سجده سهو

قضاى سجده و تشهد فراموش شده

(١٠٢٠) سجده و تشهدى را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضاى آن را بجا مى‌‌آورد باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرط‌‌هاى دیگر را داشته باشد‌‌.

(١٠٢١) اگر بین سلام نماز و قضاى سجده یا تشهد کارى کند که اگر عمداً یا سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل مى‌‌شود، مثلا پشت به قبله نماید، باید قضاى سجده و تشهد را بجا آورد و بنا بر احتیاط نمازش را اعاده نماید‌‌.

(١٠٢٢) اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده، باید سجده را نه به قصد ادا و نه به قصد قضا، بجا آورد، و ما بعد آن را که تشهد و سلام است انجام دهد، و بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو براى سجده فراموش شده و دو سجده سهو براى زیاد شدن تشهد و سلام بجا آورد، و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد و بعد از سلام یادش بیاید، در صورتى که چیزى که نماز را باطل کند انجام نداده باشد، بنابراحتیاط واجب آن تشهد را نه به قصد ادا و نه قضا بجا آورد و سلام را هم بگوید و سپس دو سجده سهو به قصد وظیفه فعلیه انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *