اخبار

مراسم افطاری دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته

مراسم افطاری در دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته با حضور مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه اعضای خبرگان رهبری مسئولین کشوری و لشگری و آحاد مردم (رمضان ۱۴۰۲)

مراسم افطاری در دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته با حضور مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه اعضای خبرگان رهبری مسئولین کشوری و لشگری و آحاد مردم (رمضان ۱۴۰۲)مراسم افطاری در دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته با حضور مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه اعضای خبرگان رهبری مسئولین کشوری و لشگری و آحاد مردم (رمضان ۱۴۰۲)مراسم افطاری در دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته با حضور مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه اعضای خبرگان رهبری مسئولین کشوری و لشگری و آحاد مردم (رمضان ۱۴۰۲)

مراسم افطاری در دفتر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته

با حضور مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محفوظی دامت برکاته

و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه

اعضای خبرگان رهبری

مسئولین کشوری و لشگری

و آحاد مردم

(رمضان ۱۴۰۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.