احکام, احکام تقلید, نجاسات

مردار

(٩٢) مردار حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به غیر دستورى که در شرع معین شده آن را کشته باشند. و ماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد پاک است.

(٩٣) چیزهایى از مردار مثل پشم، مو، کرک، استخوان و دندان که روح ندارند، پاک مى‌‌باشند.

(٩۴) اگر از بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد، در حالى که زنده است گوشت یا چیز دیگرى را که روح دارد جدا کنند، نجس است.

(٩۵) پوست‌‌هاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده اگر چه آنها را بکنند پاک است‌‌، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از پوستى که موقع افتادنش نرسیده و آن را کنده‌‌اند اجتناب نمایند‌‌.

(٩۶) تخم مرغى که از شکم مرغ مرده بیرون مى‌‌آید‌‌، پاک است و بنا بر احتیاط باید پوست روى آن سفت شده باشد ولى ظاهر آن را باید آب کشید‌‌.

(٩٧) اگر برّه و بزغاله پیش از آن که علف خوار شوند بمیرند، پنیر مایه‌‌اى که در شیردان آنها مى‌‌باشد پاک است، ولى ظاهر آن را باید آب کشید.

(٩٨) دواجات مایع‌‌، عطر‌‌، روغن‌‌، واکس و صابونى که از کشورهاى غیراسلامى مى‌‌آورند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاک است‌‌.

(٩٩) گوشت و پیه و چرمى که در بازار مسلمانان فروخته مى‌‌شود پاک است و همچنین است اگر یکى از اینها در دست مسلمان باشد. ولى اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگى نکرده که از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس مى‌‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *