احکام, نماز جماعت, نماز قضا

مستحبات نماز جماعت

(١٢٠٣) اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، و اگر یک زن باشد، مستحب است پشت سر امام بایستد، و اگر یک مرد و یک زن، یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام و بقیه پشت سر امام بایستند، واگر چند مرد یا چند زن باشند، مستحب است پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و چند زن باشند، مستحب است مردها پشت سر امام و زنها پشت مردها بایستند.

(١٢٠۴) اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، بدون تقدم امام بر مأموم کنار هم مى‌‌ایستند.

(١٢٠۵) مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم، کمال و تقوى در صف اول بایستند.

(١٢٠۶) مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایى که بلند مى‌‌خواند صداى خود را به قدرى بلند کند که دیگران بشنوند، ولى باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند.

(١٢٠٧) مستحب مؤکد است که امام بعداز نماز خود بنشیندتا همه مأمومین‌‌از نماز فارغ شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *