احکام, نماز جماعت, نماز قضا

مكروهات نماز جماعت

(١٢٠٨) اگر در صف‌‌هاى جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد‌‌. راه دادن افرادى که از کمال عقل برخوردار نیستند مثل طفل، دیوانه و ابله در صف اول و به خصوص نزدیک امام و یا در جایى که گمان مى‌‌رود موجب فساد نماز دیگران شود‌‌، مکروه است‌‌.

(١٢٠٩) مکروه است مأموم ذکرهاى نماز را طورى بگوید که امام بشنود.

(١٢١٠) در صورتى که جماعت برپا شد و «‌‌قَدْقامَتِ الصَّلاة‌‌» گفته شود‌‌، خواندن نافله براى مأموم مکروه است و بنا بر اقرب این کراهت قبل از «‌‌قدقامت الصلاة‌‌» نیز هست، در صورتى که بداند به اول جماعت نمى‌‌رسد‌‌.

(١٢١١) اقتداى مسافر به غیرمسافر و همچنین برعکس مکروه است و کراهت در این موارد به معناى کم شدن ثواب جماعت است‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *