استفتاء احکام موضوعات متفرقه, استفتائات

موسیقی

6311. سوال: مبانی فقهی حرمت موسیقی و معیار تعیین مصداق مطرب چیست؟
جواب: ملاک حرمت اطراب شأنی است که معمولاً در زدن آلات و ابزارهای آن مطرب شأنی می‌شود و علامت آن غلبه‌ی مقرونیّت آن‌ها با محرّمات دیگر است.
6312. سوال: منظور از مجالس لهو و لعب چه می‌باشد؟
جواب: مجالس لهو و لعب، مجالسی است که مناسبت با مجالس اهل فسق و گناه دارد.
6313. سوال: آیا فرقی بین موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، ترانه به زبان محلی و یا زبان‌های دیگر و استفاده از نوار ضبط شده آن وجود دارد؟ خرید و فروش این گونه نوارها چگونه است؟
جواب: در حرمت موسیقی تفاوتی بین سنّتی و غیر سنّتی آن وجود ندارد و در صورت حرمت اصل موسیقی، خرید و فروش نوارهای آن نیز حرام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *