احکام, مکروهات نماز

مکروهات نماز

(٩۵٠) در نماز چند چیز مکروه است: گرداندن صورت به مقدار کم به طرف راست یا چپ، بستن چشم‌‌ها، گرداندن چشم به چپ و راست، فوت کردن محل سجده، خمیازه کشیدن، بازى کردن با ریش یا دست، داخل هم کردن انگشتان، آب دهان انداختن، گرفتن آب بینى و خلط سینه، نگاه کردن به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشترى و هرکار دیگرى که خضوع و خشوع را از بین ببرد‌‌.

(٩۵١) موقعى که انسان خوابش مى‌‌آید و نیز موقع خوددارى کردن از بول و غائط‌‌، نماز خواندن مکروه است‌‌. و غیر از اینها مکروهات دیگرى هم در کتاب‌‌هاى مفصّل ذکر شده است‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *