احکام, احکام زكات, راه ثابت شدن اول ماه

نصاب طلا

(١۵٠٣) طلا دو نصاب دارد‌‌:

نصاب اول: بیست مثقال شرعى است که هرمثقال آن ١٨ نخود است، پس اگر طلا به بیست مثقال شرعى، که پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که قبلاً گفته شد داشته باشد، باید «‌‌چهل یک‌‌» آن را، که نُه نخود مى‌‌شود، به عنوان زکات داد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعى است که سه مثقال معمولى مى‌‌شود، یعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ١٨ مثقال را از قرار «‌‌چهل‌‌‌‌یک‌‌» بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ١۵ مثقال آن را بدهد و زیادى آن زکات ندارد، و همچنین است هرچه بالا رود، یعنى اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقدارى که اضافه شده زکات ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *