احکام, غسل‌‌هاى مستحب, نماز

نماز‌های یومیه

پنج نماز در هرشبانه روز واجب مى‌‌باشد‌‌:١ و ٢ ـ ظهر و عصر هرکدام چهار رکعت٣ ـ مغرب سه رکعت۴ ـ عشا چهار رکعت۵ ـ صبح دو رکعت‌‌.

(۶١٠) در سفر باید نمازهاى چهار رکعتى را با شرایطى که در احکام نماز مسافر گفته مى‌‌شود دو رکعت خواند‌‌.

(۶١١) نمازگزار براى بجا آوردن نماز صحیح‌‌، چند شرط را باید قبل از نماز رعایت کند‌‌:

اول: طهارت‌‌، که مسائل آن گذشت‌‌.

دوم: وقت هرنماز‌‌.

سوم: قبله‌‌.

چهارم: پوشش در حال نماز و شرایط آن‌‌.

پنجم: مکان نماز و مسائل مربوط به آن‌‌؛ و تفصیل هریک از شرایط و سایر مستحبات بیان خواهد شد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *