احکام, پوشاندن بدن در نماز, واجبات نماز

واجبات نماز

واجبات نماز یازده چیز است‌‌:

اول: نیت.دوم: قیام.سوم: تکبیرة الاحرام یعنى گفتن «‌‌الله اکبر‌‌» در اول نماز‌‌. چهارم: رکوع‌‌.پنجم: سجود‌‌. ششم: قرائت‌‌.هفتم: ذکر‌‌.هشتم: تشهد. نهم: سلام‌‌.دهم: ترتیب‌‌.یازدهم: موالات‌‌، یعنى پى در پى بودن اجزاء نماز‌‌.

(٧٧٨) بعضى از واجبات نماز رکن است، یعنى اگر انسان آنها را بجا نیاورد، یا در نماز اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز باطل مى‌‌شود. و بعضى دیگر رکن نیست، یعنى اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل مى‌‌شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد گردد، نماز باطل نمى‌‌شود.

و ارکان نماز پنج چیز است:

اول: نیت. دوم: تکبیرة الاحرام. سوم: قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنى ایستادن پیش از رکوع. چهارم: رکوع. پنجم: دو سجده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *