احکام, احکام ظرف‌‌ها‌‌, وضو

وضوى ارتماسى

(٢۶٣) وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دست‌‌ها را به قصد وضو در آب داخل کند یا آنها را بعد از این که در آب فرو برد، به قصد وضو بیرون آورد. و اگر موقعى که دست‌‌ها را در آب فرو مى‌‌برد نیت وضو کند و تا وقتى که آنها را از آب بیرون مى‌‌آورد و ریزش آب تمام مى‌‌شود به قصد وضو باشد، وضوى او صحیح است‌‌؛ و نیز اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتى که ریزش آب تمام مى‌‌شود به قصد وضو باشد وضوى او صحیح مى‌‌باشد.

(٢۶۴) در وضوى ارتماسى نیز باید صورت و دست‌‌ها از بالا به پایین شسته شود، پس اگر وقتى که صورت و دست‌‌ها را در آب فرو مى‌‌برد قصد وضو کند‌‌، باید صورت را از طرف پیشانى و دست‌‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد‌‌؛ و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند‌‌، باید صورت را از طرف پیشانى و دست‌‌ها را از طرف آرنج بیرون آورد‌‌.

(٢۶۵) اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غیر ارتماسى انجام دهد اشکال ندارد‌‌.

(٢۶۶) شخصى که مى‌‌تواند بدون کمک دیگران وضوى ارتماسى بگیرد نباید به کمک دیگران وضوى غیر ارتماسى (‌‌ترتیبى‌‌) بگیرد‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *