احكام طهـارت, احکام, احکام تقلید

آداب تخلى

(٨٣) مستحب است در موقع تخلى‌‌، جايى بنشيند که کسى او را نبيند‌‌؛ و موقع وارد شدن به مکان تخلى‌‌، اول پاى چپ و موقع بيرون آمدن‌‌، اول پاى راست را بگذارد؛ و همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد.

(٨۴) نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مکروه است ولى اگر عورت خود را به وسيله‌‌اى بپوشاند مکروه نيست. و همچنين در موقع تخلى، نشستن روبروى باد و در جاده، خيابان، کوچه، درب خانه و زير درختى که ميوه مى‌‌دهد‌‌، مکروه است‌‌؛ و چيز خوردن و توقف زياد در مکان تخلى و تطهير کردن با دست راست نيز مکروه مى‌‌باشد‌‌. و همچنين است حرف زدن در حال تخلى‌‌؛ ولى اگر ناچار باشد يا ذکر خدا بگويد کراهت ندارد‌‌.

(٨۵) ايستاده بول کردن و بول کردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب‌‌، خصوصاً آبِ ايستاده‌‌، مکروه است‌‌.

(٨۶) خوددارى کردن از بول و غائط مکروه است، و اگر به حدّى ضرر برساند که در حکمِ ضرر زدنِ حرام باشد، نبايد خوددارى کند.

(٨٧) مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى‌‌، بول کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *