احکام, خريد و فروش

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

(١۶۵١) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌‌دار باشند یا بى‌‌سکه، در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
(١۶۵٢) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است‌‌، و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد‌‌.
(١۶۵٣) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته‌‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است‌‌. و اگر مقدارى تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
(١۶۵۴) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى اختیار فسخ معامله براى کسى که حق خود را به طور ناقص دریافت کرده، ثابت است‌‌.
(١۶۵۵) اگر مقدارى خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقدارى خاک طلاى معدن را به آن مقدار طلاى خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است‌‌. ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هرصورت که باشد اشکال ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *