بیانات

فواید اخلاق

اخلاق، راهبر و هادى انسان در آراسته شدن به صفات نیک و فضائل اخلاقى و دور شدن از زشتى‌ها و رذایل اخلاقى است.

اخلاق، راهبر و هادى انسان در آراسته شدن به صفات نیک و فضائل اخلاقى و دور شدن از زشتى‌ها و رذایل اخلاقى است. در واقع اخلاق، چارچوب تفکر و رفتار انسان را تعریف مى‌کند. به عبارت دیگر، هدف اخلاق، توسعه نفس به سمت تعالى است. انسان شجاع، سخاوتمند، متواضع و باگذشت، روح بسیار بزرگ‌ترى نسبت به افراد ترسو، بخیل، متکبّر و کسى که اهل عفو نیست دارد.

ملا احمد نراقى درباره فایده اخلاق مى‌نویسد:

فایده علم اخلاق، پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات زیبا که از آن به «تهذیب اخلاق» تعبیر مى‌شود و ثمره اخلاق، رسیدن به خیر و سعادت همیشگى است و باید دانست که سعادت مطلق، حاصل نمى‌شود مگر به این که صفحه نفس در جمیع اوقات از همه اخلاق مذموم پاک و به همه اوصاف نیک، زینت داده شود و اصلاح بعضى از صفات یا در بعضى اوصاف، اگرچه خالى از فایده نیست، ولى باعث سعادت همیشگى نمى‌شود.[١]


[١] .  معراج السعاده، ص ۹.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *